BEDRIJF

WIJ WERKEN AAN EEN

BETER KLIMAAT

MISSIE


De relatie tussen mens, natuur, omgeving en klimaat dient in balans te zijn. Zowel u en uw gezin, als de planten en dieren om ons heen, moeten zich goed voelen in onze leefomgeving.


Onze missie is om tuinen en landschappen stijlvol in te richten en zo aangenaam mogelijk te maken voor u en uw omgeving.


Wij streven ernaar om in onze diensten en producten zo duurzaam mogelijk te zijn. Vernieuwend, ecologisch verantwoord en economisch efficiënt. Wij zijn van mening dat wij op deze manier onze klanten kwalitatief goede diensten kunnen aanbieden.


Er is een toenemende vraag naar natuurlijke omgevingen. Hierop spelen wij in door ecologische tuinen en landschappen te ontwerpen.

VISIE


De kracht van Klimaattuin zit in de positieve samenwerking tussen u en ons. Ideeën groeien en worden beter door samen na te denken over goede concepten. Dit leidt tot keuzes die passen bij uzelf en bij uw omgeving.


Wij hebben een gedegen kennis op vlak van tuin-en landschapsarchitectuur, ecologie, natuurbeheer, integraal waterbeheer en klimaat. Dit zorgt ervoor dat de diensten die wij aanbieden bij de besten op de markt zijn. 


Om onze missie te realiseren verdiepen en verbreden wij onze werking door aandacht te schenken aan kwaliteit, groei, transitie, innovatie en samenwerking.


Wij zijn voortdurend op zoek naar vernieuwende diensten en duurzame technieken.

Klimaattuin

ecologisch ontwerp- en adviesbureau

Genendries 32, B-3770 Riemst

info@klimaattuin.be

+32 (0)495 27 68 75

Copyright @ All Rights Reserved

Privacyverklaring