NIEUWS

HEET VAN DE

NAALD

GREEN DEAL BIODIVERSITEIT & BEDRIJVEN


Klimaattuin ondertekende de Green Deal Biodiversiteit & Bedrijven.

Investeren in meer biodiversiteit op bedrijventerreinen zorgt voor de bescherming en het herstel van natuurwaarden. Ze versterken het “groenblauwe netwerk” en zorgen zo voor een gezondere omgevingskwaliteit binnen en buiten de bedrijventerreinen.

Meer groen heeft positieve gevolgen voor ons klimaat en draagt onder andere bij aan waterzuivering, brengt verkoeling en zuivert de lucht. Een rijkere biodiversiteit op en rond bedrijventerreinen versterkt dus de gezondheid en het welzijn van de werknemers en van de buurtbewoners.

Genendries 32 B-3770 Riemst

+32 (0)495 27 68 75

Copyright @ All Rights Reserved