NIEUWS

DE LAATSTE

ONTWIKKELINGEN

NATUURLIJKE KANTOORTUIN VOOR LANDWAARTS


Klimaattuin ontwerpt de nieuwe kantoortuin voor Sociale Huisvestingsmaatschappij Landwaarts te Genk.

Rond het nieuw kantoorgebouw wordt een bosrijke en natuurlijke kantoortuin ontwikkeld waar lokale fauna en flora alle kansen krijgen.

De kantoortuin vormt een groene stapsteen in het centrum van Genk. Een plek waar natuur en werk samenvloeien. Hier kunnen mensen aangenaam werken en genieten van een levende tuin.

GREEN DEAL BIODIVERSITEIT & BEDRIJVEN


Klimaattuin ondertekende de Green Deal Biodiversiteit & Bedrijven.

Investeren in meer biodiversiteit op bedrijventerreinen zorgt voor de bescherming en het herstel van natuurwaarden. Ze versterken het “groenblauwe netwerk” en zorgen zo voor een gezondere omgevingskwaliteit binnen en buiten de bedrijventerreinen.

Meer groen heeft positieve gevolgen voor ons klimaat en draagt onder andere bij aan waterzuivering, brengt verkoeling en zuivert de lucht. Een rijkere biodiversiteit op en rond bedrijventerreinen versterkt de gezondheid en het welzijn van de werknemers en van de buurtbewoners.

Klimaattuin

ecologisch ontwerp- en adviesbureau

Genendries 32, B-3770 Riemst

info@klimaattuin.be

+32 (0)495 27 68 75

Copyright @ All Rights Reserved

Privacyverklaring