TUINONTWERP

NATUURLIJK

TUINONTWERP

MINDER WERK

MEER NATUUR


Werken met fauna en flora is onze passie! 

Het beleven van de verscheidenheid aan planten en dieren dichtbij huis realiseren wij door het bedenken en ontwerpen van natuurtuinen die klimaatrobuust zijn.


Iedere natuurtuin is anders en smaken verschillen. Daarom hechten wij veel belang aan het persoonlijk contact met de klant. Door aandachtig te luisteren, komen we samen tot het ideale concept voor uw natuurtuin.


Van kleine stadstuin tot grote landschapstuin. Strak of wild. Elk project wordt door ons met de nodige creativiteit en veel enthousiasme behandeld.


De natuurtuinen die wij ontwerpen zijn aangepast aan het klimaat, natuurvriendelijk, onderhoudsvriendelijk en afvalarm.


Wij gebruiken uitsluitend inheemse planten: klimaatbomen, vogel- en insectenvriendelijke struiken, waardplanten voor bijen en vlinders, bloemrijke graslanden,... Door gebruik te maken van een grote variatie aan planten voorkomen wij sterfte, ziektes en plagen in uw tuin.


Klimaattuin bezit het AMBER-label. AMBER staat voor een verzameling van ECO-waarden met een gemeenschappelijk doel: het herstellen en behouden van een gezonde leefomgeving. Kringloop, biodiversiteit, duurzaamheid, evenwicht en klimaat zijn de vijf ECO-waarden die de basis vormen voor een duurzaam ecologisch ontwerp van een natuurtuin.

DOORDACHT ONTWERP

VIJF PIJLERS

 

In een natuurtuin houden wij rekening met vijf pijlers. De natuur, de mens, het milieu, de omgeving en het klimaat.

De natuur is ons voorbeeld. We passen de natuur aan onze eigen wensen aan, want een tuin is er voor de mens. We houden rekening met het milieu zodat we het milieu niet belasten. Een natuurtuin maakt deel uit van het landschap. Een aantrekkelijk landschap sluit je aan op je tuin, een minder fraai landschap verberg je. Onze ontwerpen passen wij aan aan het klimaat. Om langdurige warme periodes te overbruggen gebruiken we de juiste planten. Om kortstondige zware neerslag op te vangen kiezen we voor de juiste terreiningrepen.

 

De vijf pijlers zijn belangrijk. Welke pijler meer op de voorgrond treed hangt af van de situatie. Kies je voor een natuurlijke zwemvijver, dan krijgt de mens meer aandacht. Mensen gebruiken een zwemvijver om in te badderen. Kies je voor een bloemrijk grasland, dan is de aandacht voor de natuur doorslaggevend. Wil je fijn stof capteren, dan plant je een klimaatboom. De vijf pijlers bepalen het ontwerp, de aanleg en het beheer van een natuurtuin.

VEGETATIE DIE PAST

IN HET LANDSCAP

 

Voor het ontwerpen van natuurtuinen laten wij ons leiden door de bodemsamenstelling, de grondwaterstand, bestaande waardevolle elementen en de landschappelijke omgeving.


De bodemsamenstelling en grondwaterstand hebben een invloed op de keuze van de planten. De vegetatie op lichte zandgronden zal er anders uitzien dan deze op zware kleigronden, maar altijd verrassend in samenstelling.


Door uit te gaan van de mogelijkheden die de uitgangssituatie met zich meebrengt, harmonieert de begroeiing met de omgeving. Onze tuinontwerpen versterken de harmonie met het omringende landschap.

STAPPENPLAN

VAN SCHETS TOT ONTWERP

 

  • Verkennend gesprek in ons ontwerpatelier
  • Offerte op maat
  • Terreinannalyse en opmeting
  • Voorontwerp
  • Bespreking voorontwerp, plantenkeuze en materialen
  • Definitief ontwerp
  • Beplantingsplan met plantenlijst
  • Technische plan met technische fiches

 

Na het traject ontvangt u van ons drie plannen waarmee u zelf uw natuurtuin kan aanleggen of uw tuin kan laten aanleggen door een tuinaannemer. Wij werken samen met gerenommeerde aannemers die ecologisch onderricht en bekwaam zijn in hun vak.

''Eigentijdse natuurtuinen

tot in de details professioneel ontworpen''


- Luc Hermans -

LID VAN VELT? 

VRAAG UW KORTING

 

VELT-leden krijgen bij Klimaattuin 10% korting op een ontwerp van een natuurtuin.


Toon uw lidkaart voor uw aankoop!